Dafydd Thomas

Gwefan Awdur Geiriau Caneuon Dwyieithog o Fangor, Gwynedd.

Website of the Welsh and English Lyricist from Bangor, Gwynedd.Mae Dafydd Thomas wedi ysgrifennu geiriau yn y Gymraeg i dros gant o ganeuon gwreiddiol. Mae llawer ohonynt wedi cael alawon ac wedi eu recordio gan amryw o artistiaid amlycaf Cymru, fel John ac Alun, Môn-Heli a Gari Jones. Mae hefyd wedi cyfieithu llawer o ganeuon poblogaidd Saesneg i'r Gymraeg ar gyfer artisiad fel Iona ac Andy, Wil Tân a Brenda Edwards. Yn wir ei gyfieithiad ef o gân Gail Davies Someone Like You (Rhywyn Fel Ti) ar gyfer Iona ac Andy oedd y gân gyntaf i gael ei chanu yn y Gymraeg ar lwyfan y Grand Ole Opry yn Nashville!

Dafydd Thomas has written Welsh lyrics for over a hundred songs. Many have been set to music and recorded by top Welsh artists, such as John ac Alun, Mon-Heli and Gari Jones. He has also translated a number of English songs into Welsh for artists such as Iona ac Andy, Wil Tan, and Brenda Edwards. In fact, his translation of the Gail Davies song Someone Like You (Rhywun Fel Ti) for Iona ac Andy was the first Welsh song to be performed on the stage of the Grand Ole Opry in Nashville!


Geiriau/Lyrics


Mae Dafydd wedi cyhoeddi casgliad o eiriau gwreiddiol i ganeuon yn y Gymraeg a Saesneg yn ei lyfr Geiriau (Lyrics) ar gael clawr meddal drwy Amazon pris £5.99.

PRYNU

Dafydd has now published a collection of original lyrics in Welsh and English. His book Geiriau (Lyrics) is available in paperback from Amazon priced at £5.99.

BUY


rainbow/enfys

Cân o obaith am 2020 ac am y dyfodol

U n   E n f y s   F a c h   A r a l l


Does gen ti 'run syniad
Sut rwyf yn teimlo
Tu ôl i fy ngwên
Mae deigryn yn cuddio
Yng nghrwbil fy nghalon
Stormydd di-ddarfod
Ar pryder diddiwedd
Sydd weithiau yn ormod.

Cytgan
Pryder sy'n ddolur
Fel y fagddu ei liw
Amhosib ei fesur
Mae yn brifo ir byw.
Mae'n blino fy enaid
Ac yn siglo fy ffydd.
Cwmwl ystormus
Tros heulwen y dydd.

Rhaid gwynebu yfory
A cryfhau ein ffydd
I goncro gelyn
Sydd ddi-dostur pob dydd
Drwy gryfder ein gweddi
Gofynnwn i Dduw
Am enfys fach arall
I ddynoliaeth gael byw.

© Dafydd Thomas
Mai 2020


A Song Of Hope For 2020 And For the Future

O n e   S m a l l   R a i n b o w


You have no idea
How I am feeling
Behind my weak smile
Some teardrops are hiding
In the depths of my heart
Storm clouds are gathering
And the worries I feel
Are now never ending.

Chorus
Worries are hurting
Right down to the bone
They won't go away
And won't leave me alone.
They all weaken my soul
Are they here to stay?
Like storm clouds that hide
The bright sun of the day.

We must face tomorrow
With hope as we pray
To conquer the foe
That destroys every day.
Through the strength of our prayers
We will ask God to give
One other small rainbow
So that mankind can live

© Dafydd Thomas
May 2020
Os ydych yn dymuno gosod cerddoriaeth i unrhyw un o ganeuon Dafydd, neu efallai eisiau trafod cyfieithu cân, anfonwch ebost i ebost@dafyddthomas.co.uk

If you would like to set music to any of Dafydd's lyrics, or would like to discuss a song translation, please send him an email to ebost@dafyddthomas.co.uk