Dafydd Thomas

Gwefan Awdur Geiriau Caneuon Dwyieithog o Fangor, Gwynedd.

Website of the Welsh and English Lyricist from Bangor, Gwynedd.

CANEUON DWI WEDI EU CYFANSODDI
(ALAWON AR GEIRIAU)

SONGS I HAVE WRITTEN
(MUSIC AND LYRICS)
1 HWRE IR NADOLIG


2 SÊDD PENGAMFA


3 YR ENETH AR Y LLWYFAN
Mae y dair cân yma wedi eu cofrestru gyda'r PRS drwy Cyhoeddiadau Sain.

These three songs have been registered with the PRS through Sain Publishing.

Os ydych yn dymuno gosod cerddoriaeth i unrhyw un o ganeuon Dafydd, neu efallai eisiau trafod cyfieithu cân, anfonwch ebost i ebost@dafyddthomas.co.uk

If you would like to set music to any of Dafydd's lyrics, or would like to discuss a song translation, please send him an email to ebost@dafyddthomas.co.uk