Dafydd Thomas

Gwefan Awdur Geiriau Caneuon Dwyieithog o Fangor, Gwynedd.

Website of the Welsh and English Lyricist from Bangor, Gwynedd.

FY NGHANEUON SYDD WEDI EU RECORDIO
MY SONGS THAT HAVE BEEN RECORDED1 HÂF YN FY NGHALON
2 TAWEL YW'R NÔS
3 DAWNSIO LLINELL
4 CANU CARIOCI
5 TROS FY YSGWYDD
6 NADOLIG POB DYD

Alawon i rhain i gyd gan Arthur Wyn Owen
Music to all these by Arthur Wyn Owen

7 CWLWM
8 EIRLYS YN YR EIRA


Alawon ir ddwy gân yma gan Lliwen Foster (nee Griffith)
Music to both these songs by Lliwen Foster (nee Griffith)

Yr hôll ganeuon 1-8 ar gael ar CD
All songs 1-8 available on the CD

MÔN HELI : FY NGALW'N ÔL
(Stiwdio'r Mynydd LG CD 05 )

9 Y LLYTHYR
10 CARU DY GARU DI
11 DIM MYMRYN YN FWY
12 CANRIF
13 DYFFRYN DYCHYMYG
14 CANEUON CANU GWLAD

Alawon ir holl ganeuon gan Arthur Wyn Owen
Music to all these songs by Arthur Wyn Owen

Yr hôll ganeuon 9-14 i'w cael ar CD
All songs 9-14 available on the CD

MÔN HELI : Y LLYTHYR
(SAIN SCD 2474 )

"Y LLYTHYR" hefyd ar gael / also available on CD
GOREUON GWLAD I MI 4
(SAIN SCD 2501)

15 GWERSI TAID
16 DIWRNOD IR GENOD
17 YR ANRHEG GEFAIS I
18 FY MREUDDWYD I
19 HENO


Alawon gan / Music by :
15 Arfon Wyn
16 Peter Williams
17 Arfon Wyn ac Arthur Owen
18 & 19 Arthur Owen.

Yr hôll ganeuon i'w chael ar y CD
All songs available on the CD

MÔN HELI : HENO
(SAIN SCD 2610)

Mae rhai or caneuon yn y rhestr 1-19 wedi eu recordio hefyd gan y deuawd HARMONELI, sef Karen Ann (Owen) o MÔn-Heli a Gareth Jones, y ddau gyda profiad blynyddoedd o berfformio ar lwyfannau Cymru a tu hwnt Daethant at ei gilydd i ffurfio y deuawd Harmoneli. Daeth eu CD gyntaf allan yn ystod 2017. Detholiad o ganeuon gweriddiol MÔn-Heli y'w mwyafrif o'r caneuon ar y CD ond wedi eu recordio yn dra gwahanol ir gwreiddiol, ond er hynny yn daernged haeddiannol iawn i'r diweddar Arthur Owen ai dalent eithriadol fel cyfansoddwr.

Some of the songs listed 1-19 have also been recorded by the duo HARMONELI, who are Karen Ann (Owen) from MÔn-Heli and Gareth Jones, both with years of experience of performing on various stages in Wales and beyond. They came together to form the duo Harmoneli and their first CD came out in 2017. It's a collection of mainly original MÔn Heli songs recorded in arrangements quite different from the originals, but nevertheless a fitting and deserving tribute to the exceptional musical talent of the late Arthur Owen

Dyma restr o fy nghaneuon sydd ar y CD
These are my songs on the CD

O'R GALON (FROM THE HEART) : HARMONELI
(SAIN SCD 2782)

Y LLYTHYR
DYFRYN DYCHYMYG
CARU DY GARU DI
HENO
CANEUON CANU GWLAD

20 BE DI'R PWYNT POENI
(Alaw/Music John T Jones )

I'w chael ar CD
Available on the CD

CRWYDRO : JOHN AC ALUN
(SAIN SCD 2242

Hefyd i'w chael / also available on CD

DEWCH I DDAWNSIO
(SAIN SCD 2297 )

21 FFISIG POB DIM
(Alaw/Music Alun Roberts )

22 Y GÂN OLAF UN
(Alaw /Music John T Jones )

Y ddwy gân yma ar y CD
Both these songs on the CD

TIROEDD GRASLON : JOHN AC ALUN
(SAIN SCD 2370)

23 YR HELIWR
(Alaw/Music John T Jones)

FIDEO SAIN VIDEO : PENRHYN LLYN
(Cyfres Teledu John ac Alun TV Series)

24 TIPYN BACH
25 BYTH YN HÊN
26 HAFOD Y NANT
27 SCWNER FY NHâD
28 COFIO'R GLâS COFIO'R DU
29 NI FEDRAF ROI ATEB


Alawon yr holl ganeuon yma gan Bob Galvin
Music to all these songs by Bob Galvin

I'w cael ar y CD
Available on the CD

TIPYN BACH O GARI JONES
(Gwynfryn Cymunedol GCCD 48)

30 HOLL FREUDDWYDION
31 PETAI PAWB
32 HEULWEN DY SERCH
33 DAL I ROCIO


Alawon yr holl ganeuon yma gan Bob Galvin
Music to all these songs by Bob Galvin

I'w cael ar y CD
Available on the CD

TIPYN MWY O GARI JONES
(Gwynfryn Cymunedol GCCD 52)

34 NOSWYL NADOLIG
(Alaw/Music Bob Galvin)
Canwr / Singer GARI JONES

I'w chael ar y CD
Available on the CD

MWY O STABL NADOLIG
(Gwynfryn Cymunedol GCCD 58 )

35 Y DIWRNOD CYNTAF
(Alaw/Music Brenda Edwards)

I'w chael ar y CD
Available on the CD

BETH BYNNAG DDÂW : BRENDA EDWARDS
(Sain SCD 2427 )

36 HAPUS FY MYD
37 FFENDIO FI
38 AR GOLL
39 FY MREUDDWYDION I


Geiriau gwreiddiol Saesneg Caneuon 37-39 gan Donna Hanks
Originial English lyrics of songs 37-39 by Donna Hanks

Alawon y bedair cân gan Bob Galvin
Music for the four songs by Bob Galvin

I'w chael ar y CD
Available on the CD

O FY NGHALON : DONNA HANKS
(Gwynfryn Cymunedol GCCD 62)

40 RHYWUN FEL TI
Cyfieithiad o / Translation of
"Someone Is Looking For Someone Like You"
gan/by Gail Davies

I'w chael ar y CD
Available on the CD

ELDORADO : IONA AC ANDY
(Sain SCD 2252)

Hefyd ar y CD
Also on the CD

GOREUON IONA AC ANDY
(Sain SCD 2803 )

41 DWYLO NHâD
Cyfieithiad o / Translation of
"Daddy's Hands"
gan/by Holly Dunn

I'w chael ar y CD
Available on the CD

LLWYBRAU BREUDDWYDION : IONA AC ANDY
(Sain SCD 2406)

Hefyd ar y CD
Also on the CD

GOREUON IONA AC ANDY
(SAIN SCD 2803 )

42 DWI CHYDIG YN UNIG
Cyfieithiad o / Translation of
"I'm a Little Bit Lonely"
gan/by Gail Davies

I'w chael ar y CD
Available on the CD
LLWYBRAU BREUDDWYDION : IONA AC ANDY

43 MAE'R DWR YN DDWFN
Addasiad o
Adaptation of
"The Water Is Wide" (Traditional)
(Trefniant / Arrangement gan/by Lliwen Foster (nee Griffith)

I'w chael ar y CD
Available on the CD

UN TRO ARALL : WIL TÂN
(Stiwdio'r Mynydd LG CD 10)

44 UN TRO ARALL
Cyfieithiad o / Translation of
"Broken Hearted Again"
gan/by BJ Locklin

I'w chael ar y CD
Available on the CD

UN TRO ARALL : WIL TÂN
(Stiwdio'r Mynydd LG CD 10)

CANEUON DWI WEDI EU CYFANSODDI (ALAWON AR GEIRIAU)
SONGS I HAVE WRITTEN (MUSIC AND LYRICS)

1 HWRE IR NADOLIG
2 SÊDD PENGAMFA
3 YR ENETH AR Y LLWYFAN


Mae y dair cân yma wedi eu cofrestru gyda'r PRS drwy Cyhoeddiadau Sain.
These three songs have been registered with the PRS through Sain Publishing.Os ydych yn dymuno gosod cerddoriaeth i unrhyw un o ganeuon Dafydd, neu efallai eisiau trafod cyfieithu cân, anfonwch ebost i ebost@dafyddthomas.co.uk

If you would like to set music to any of Dafydd's lyrics, or would like to discuss a song translation, please send him an email to ebost@dafyddthomas.co.uk