Dafydd Thomas

Gwefan Awdur Geiriau Caneuon Dwyieithog o Fangor, Gwynedd.

Website of the Welsh and English Lyricist from Bangor, Gwynedd.

CYNNWYS Y LLYFR
BOOK CONTENTSRHYBUDD
Mae rhai o'r geiriau eisioes wedi cael alawon ac mae rhai eraill gan unigolion sydd yn ceisio rhoi alawon iddynt. Felly nid ydynt ar hyn o bryd ar gael. Mae y rhai yma wedi eu nodi a * yn rhestr y cynnwys. Mae y sefyllfa yn cael ei adolygu yn gyson.

WARNING
Some of the lyrics have already had music and others are currently with individuals who are working on them. These therefore are not available at present and have been noted with a * in the list of contents. The list is updated regularily.


Geiriau Cymraeg (Welsh Lyrics)

1 Acw am y 'Dolig
2 Ar adennydd ffydd
3 Ar y ffordd i Sananton
4 Aur y gwirion
5 Byd y plentyn
6 Calon cymdeithas *
7 Cân y teithiwr *
8 Cariad ein gwanwyn
9 Cariad Iesu (emyn)
10 Caru dwy
11 Champ y rodeo
12 Chwedl yn yr eira
13 Cloi
14 Cofio cariad
15 Cornel fechan
16 Costa costio dim
17 Cowboi y bryniau
18 Dawns y blodau
19Diafol yny pridd
20 Dim ond cân
21 Dim ots
22 Diolch
23 Diwrnod setlo mawr *
24 Dwy droed chwith
25 Dychwelyd
26 Dy ffwl wedi ffoi
27 Ein cartref cyntaf un
28 Esgidiau gwyn
29 Esgusodwch fi
30 Etifeddiaeth
31 Fe ganaf ei gân
32 Ffrindiasu fel chwi
33 Gobaith ar y wifren
34 Goleuadau'r nadolig
35 Gwell na mi
36 Gwersi cymraeg
37 Harddwch sul y blodau
38 Helo mr lleuad
39 Hên arferion
40 Hên ddyddiau (dewch yn ôl)
41 Lâw yn llâw
42 Lindi lw
43 Llais ar y radio
44 Methu ffarwelio 45 Mwy na ffrind
46 Mynwent fach y Llan
47 Na fy ffrind
48 Nashville
49 Ni fyddaf ymhell
50 Nid fel hyn y nadolig *
51 Pan ddaw'r hâf
52 Pererindod
53 Popethi mi
54 Prin rwy'n cofio
55 Rhamant y gwanwyn
56 Rhy gynnar
57 Rhywle i fynd
58 Rhywun
59 Salwch cariad
60 Sisial yr awel
61 Syrthio mewn cariad a thi
62 Talu y bil
63 Tegell fy mam
64 Tocyn unffordd
65 Tro ataf fi
66 Ty nain a taid
67 Un curiad dwy galon
68 Wedi meddwl
69 Wyt ti'n cofio
70 Ysgwn i
71 Y bythol ieuanc
72 Y dewis *
73 Y fainc
74 Y gân yw fy mywyd
75 Y llun yn fy meddwl
76 Y pabi coch
77 Yn fy lle
78 Yr eneth mewn glâs
79 Yr hên gitar
80 Yr olwyn

English Lyrics (Geiriau Saesneg)

1 Always be together
2 A real country boy *
3 Dreams of Wales
4 Gee I didnt know
5 Hope on the line (translation of Gobaith Ar Y Wifren)
6 How can she tell
7 Mister songwriter
8 My Chevrolet *
9 Not until
10 Old Country songs
11 Sad old memory
12 The hurt inside
13 The midnight train
14 Who's the lucky guy *
15 With you page 97Os ydych yn dymuno gosod cerddoriaeth i unrhyw un o ganeuon Dafydd, neu efallai eisiau trafod cyfieithu cân, anfonwch ebost i ebost@dafyddthomas.co.uk

If you would like to set music to any of Dafydd's lyrics, or would like to discuss a song translation, please send him an email to ebost@dafyddthomas.co.uk